Verhagen Philippe - Osteopaat D.O.

Verhagen Philippe - Osteopaat D.O.

philippe-verhagen

Tel: 0476/605.135

Doelgroep:

Als full-time professioneel osteopaat DO ben ik hoofdzakelijk werkzaam in de groepspraktijk Komform in Mechelen.

Sedert 2013 ben ik ook praktijk-assistent en docent aan het FICO, de school voor Osteopathie te Antwerpen en geef ik ook post-graduaat opleidingen aan afgestudeerde osteopaten.

Mijn interesse gaat vooral uit naar de behandeling en begeleiding van patiënten met gewrichtsklachten en spierklachten en dan in het bijzonder nek-,schouder- en rugklachten. Verder verdiep ik mij in evenwichtsstoornissen, oorsuizen, sinusitis, migraine en spanningshoofdpijn, spijsverteringsproblematiek, golf- en tennisgerelateerde klachten en klachten waarvan men zegt : “daar zult u mee moeten leren leven”.

Opleiding en erkenning:

 • Diploma kinesitherapie KHM 1999
 • Diploma osteopathie FICO 2012
 • Als gediplomeerd osteopaat (Osteopaat DO), ben ik erkend door de mutualiteiten
 • Lid van het BVBO (Beroepsvereniging van Belgische Osteopaten), het GNRPO (Groepering Nationaal en Representatief van de Professionele Osteopaten) en EFO (European Federation of Osteopaths).

U kan mijn gegevens dan ook terugvinden op www.osteopathie.be en op de lijsten van de door de mutualiteit erkende osteopaten.

Werkervaring:

 • Kinesitherapeut AZ Imelda (1999-2000)
 • Fitnessinstructeur Fyzix (2000-2001)
 • Als zelfstandig kinesitherapeut groepspraktijk Komform opgericht in 2000 en er sindsdien full-time werkzaam als kinesitherapeut tot 2011
 • Full-time osteopaat DO sinds 2012 tot op heden
 • Praktijkassistent osteopathie aan FICO (2013-2015)
 • Deeltijds docent aan FICO (2015-heden)
 • Deeltijds docent bijscholingen : kinesiotaping, sensoriele osteopathie

Bijscholingen:

 • Als kinesitherapeut volgende bijscholingen gevolgd (1999-2010): kinesiotaping, gespecialiseerd kinesitherapeut in de reumatologie en orthopedische revalidatie, evenwichtsrevalidatie, diverse symposia gevolgd en live-operaties bijgewoond
 • Als gediplomeerd en door de mutualiteit erkend full-time osteopaat DO, ben ik er toe verplicht regelmatig bijscholingen te volgen: vb "Fasciatherapie MDB” aan het “European college of Fasciatherapy” in Drongen (2012-heden), osteopathie in de urgentiegeneeskunde
 • Sinds 2013 ben ik naast assistent en docent aan de osteopathieschool Antwerpen (FICO), ook docent post-graduaat bijscholingen voor osteopaten: bvb : sensoriele osteopathie

Hobby's en sportervaring:

 • Tennis op competitieniveau (heren 3) (1980-2010)
 • Tennistrainer (1989-2005)
 • Golf op competitieniveau (2011-heden: hcp 13)
 • Fitness: heden crossfit
 • Ballroomdansen op recreatief niveau (1990-2000)
 • Salsa (2012-heden)

Fico logo