Wat gebeurt er op mijn eerste afspraak?

Uw dossier wordt opgemaakt en er wordt een grondige anamnese afgenomen (vraaggesprek).

Dan volgt een uitgebreid klinisch onderzoek en wordt er bepaald welke behandeling er zal volgen en wat dat inhoudt.

Uw voorschrijvende arts heeft dit ook reeds gedaan, maar wij doen dit om te weten welke behandelingen er nodig zijn, voor welke technieken er eventuele contra-indicaties zijn, en ook om later te kunnen evalueren of uw toestand verbeterd is of niet.Terug naar lijst